9 de desembre del 2013

Com el dèficit estatal és transferit al dèficit autonòmic, dibuix genial

  No es pot explicar més clar. Gràcies Sr Dibuixant