15 de desembre del 2013

Jaume Sobrequés ponència: «Cap a una nova estructura política centralista: segle XVIII» (IEC. simposi "Espanya contra Catalunya" decembre 2013)

El catedràtic emèrit d'Història de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona va pronunciar aquesta ponència dins del cicle 'Espanya contra Catalunya. Una mirada històrica 1714-2014'. L'objectiu del simposi és analitzar amb criteris històrics, des del segle XVIII fins a l'actualitat, les conseqüències que ha tingut per a Catalunya l'acció política de l'Estat espanyol en relació amb Catalunya.
Data de publicació: 13/12/2013