25 de març del 2014

New York Times, 1939, article: "Separatist Catalonia a problem for Franco"
THE NEW YORK TIMES - MAGAZINE (ANY 1939)


...i els catalans són determinats en gran part per l'entorn i el desenvolupament històric. Envoltada de planes àrides, els castellans són resignats a la pobresa o la riquesa estoica buscada per la conquesta i l'explotació dels altres. El seu poder va sorgir principalment del descobriment del Nou Món, que va col.locar fabuloses riqueses a la seva disposició. Això li va permetre construir un imperi artificial un colapse que va deixar Espanya empobrida i exhausta.


Prohibit el comerç amb el Nou Món i per tant separada d'aquesta font de riquesa Catalunya va construir la seva prosperitat perdurable per aconseguir el màxim rendiment d'ella amb un sòl poc fèrtil, i mitjançant el desenvolupament de la indústria i el comerç amb l'enginy incansable i energia ben dirigida. Catalunya ha conegut alts i baixos de la fortuna, però la seva energia i activitat no ha parat mai. Un viatger del segle XVIII va descriure als catalans com les persones més treballadores a Espanya.