2 de juliol del 2014

Escrigui al President Mas! Doni el seu parer, en positiu o negatiu.1a opció:  //   a.mas.ga@ciu.info   //
2a opció:  //http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/president-mas/contactar.html   //
> aqui trobareu el formulari de contacte -una finestra- per enviar un mail al President Mas.


Si cada català escribis un sol mail a l'any a qualsevol estament públic... s'acabaria el mal govern al cap de l'any!! 
Pèndre's aquestes molèsties és de bon ciutadà. 
Gràcies.