20 d’agost del 2014

Espanya s'ha quedat 245.512 milions de Catalunya en 26 anys


Dades del dèficit fiscal català, calculat per la Generalitat. Imatge de www.vilaweb.cat

Segons les dades de la Generalitat, el dèficit fiscal fa perdre dos mil euros l'any a cada català


El dèficit fiscal català és constant durant els últims vint-i-sis anys, entre el 1986 i el 2011. La mitjana anual és del 8% del PIB, segons les xifres de què disposa el govern de la Generalitat. L'última dada fou publicada ahir, quan el conseller Andreu Mas-Colell va presentar el càlcul de la balança fiscal del 2011, que revela un dèficit fiscal de Catalunya respecte de l'estat espanyol de 15.006 milions d'euros, és a dir, que hi ha més de dos mil euros de cada català que se'n van a Madrid i ja no tornen. La dimensió de tres dècades de dèficit fiscal es tradueix en una dada: 245.512 milions d'euros que han sortit de Catalunya i que s'han quedat a Espanya.

De dos anys ençà, la Generalitat presenta les dades del dèficit fiscal des del 1986; són dades neutralitzades, en milions d'euros i en percentatge del PIB català, que anul·len l'efecte de la variabilitat financera del sector públic central i fan possible de comparar uns anys amb uns altres. D'aquesta manera, si el 1986 el dèficit fiscal era de 6.475 milions i un 6,8% del PIB (cada català va aportar a l'estat 1.076 euros que no van tornar), el 2011 ja era de 15.006 milions i un 7,7% del PIB.

Les dades del 2011
Catalunya va enviar l'any 2011 a Madrid 15.006 milions d'euros que no van tornar. Ho constaten els càlculs de les balances fiscals (pdf) presentats ahir. La balança fiscal del 2011, com les anteriors, s'ha calculat segons dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la d'incidència càrrega-benefici. Segons el mètode del flux monetari, Catalunya aporta el 19,2% del total d'ingressos de l'administració de l'estat i rep el 14% de la despesa total de l'estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l'any 2011) i, en canvi, rep una fracció de despesa que ni tan sols arriba al pes de la població sobre el conjunt de l'estat (que és del 16%).

Aquest mètode, el flux monetari, mesura l'impacte econòmic generat per l'activitat de l'administració de l'estat en el territori i, tal com destaca el govern, és especialment important en temps de crisi i desocupació. Segons aquest mètode, el dèficit fiscal de Catalunya l'any 2011 va ser de 15.006 milions d'euros. Segons el mètode de la incidència càrrega-benefici, el dèficit fiscal de Catalunya l'any 2011 va ser d'11.087 milions d'euros, és a dir, un 5,7% del PIB català.

El darrer càlcul
La darrera publicació de la balança fiscal de Catalunya fou ara fa un any, amb dades de l'any 2010. Aquell any el dèficit fiscal respecte de l'estat espanyol fou de 16.500 milions, el 8,5% del PIB.
La balança fiscal mesura l'efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l'administració espanyola, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l'estat fa en un territori i el volum d'ingressos que en lleva per finançar el conjunt de la despesa pública central. Hi ha dèficit fiscal quan els ingressos trets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, quan hi ha una sortida neta de recursos fiscals.


(Post publicat inicialment el 17.06.2014 -  Pel seu interés el tornem a publicar)