19 d’agost del 2014

Les deu preguntes i respostes sobre com es proclamarà la independènciaCliqueu per a veure el vídeo: http://www.vilaweb.cat/noticia/4203618/20140714/deu-preguntes-respostes-proclamara-independencia.html


L'informe número 10 del Consell Assessor de la Transició Nacional defineix els passos que cal fer per proclamar la independència

L'informe número 10 del Consell Assessor per a la Transició Nacional tracta del procés constituent i detalla com serà la proclamació de la independència. Us oferim les principals preguntes i respostes que conté.

Cal que l'estat espanyol accepti la proclamació de la independència?
–No. El procés és millor i més fàcil si es negocia amb l'estat, però no és obligat de fer-ho.

Si l'estat accepta de negociar la independència, quins objectius caldrà assolir?
–Caldrà negociar-hi les condicions de separació, cercar el reconeixement internacional, establir les condicions de la incorporació del nou estat a la Unió Europea i preparar internament la creació del nou estat.

Si l'estat acceptés de negociar la independència, quant de temps duraria aquesta negociació?
–En cas de col·laboració seria raonable de pensar en un any i mig de negociacions. En cas contrari, tot indica que el temps de negociació s'escurçaria molt.

Si l'estat es nega a negociar la independència, quins són els objectius a assolir?
En cas que l'estat espanyol no vulgui negociar, l'alternativa que restaria a la Generalitat per a fer efectiva la voluntat popular seria de proclamar unilateralment la independència. Si no s'ha fet la consulta del 9-N, caldria fer un referèndum de ratificació de la independència. Immediatament caldria cercar el reconeixement internacional i exercir el control efectiu del país.

Què passa a partir de la proclamació de la independència?
–La proclamació de la independència significa l'obertura d'un procés constituent. El Parlament de Catalunya aprovaria una llei sobre el procés constituent que hauria de definir com s'adapta el sistema institucional català, quins són els règims provisionals pel que fa a drets i llibertats, nacionalitat, ús de llengües, ordenament jurídic, relació amb l'estat i relacions internacionals.

Cal una constitució provisional?
Cal una llei del parlament de Catalunya sobre el procés constituent. No és necessari qualificar-la de constitució provisional.

Quin seria el pas següent? Unes eleccions?
–El primer pas serien unes eleccions constituents. Convocades immediatament després de la proclamació de la independència. El parlament resultant hauria de redactar i aprovar la constitució de la Catalunya independent.

La constitució s'hauria de ratificar en referèndum?
És imprescindible que la nova constitució es ratifiqui amb un referèndum.

Com s'adaptarien les institucions catalanes al procés constituent?
–El president de la Generalitat passaria a ser el cap de l'estat. Els poders judicials i els òrgans reguladors haurien d'adaptar-se a la nova situació.

Qui seria considerat ciutadà del nou estat?
–En principi, els qui tinguin la nacionalitat espanyola amb veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya. Més endavant es podria establir una norma concreta per a més supòsits, com ara els ciutadans nascuts a Catalunya però residents fora.

Caldria definir quines són les llengües oficials?
No caldria. En general la llei constituent o la constitució provisional no hauria d'assumir decisions que és raonable de pensar que han de ser fixades per la constitució definitiva.