27 de juny del 2015

Que no som capaços d'organitzar·nos per arribar a l'independència? Qui ho diu això?

Barcelona  11  setembre  2014.