21 d’abril del 2020

Com es forma una nació. Cita de Joan Francesc Mira.


Ed. Afers. Col·lecció «Biografies parcials», de Xavier Serra

Vicent Olmos: Fragment de la «biografia parcial» de Joan Francesc Mira, del vol.3 que acaba d'aparéixer i es podrà trobar a les llibreries a partir del 9 d'Octubre:

————————————————————————————————


«El 1984, a la fi, els estudis sobre les cultures nacionals que havia emprès a la Universitat de Princeton arribaren a un resultat: publicà Crítica de la nació pura, llibre desintoxicador excel·lent, que obtingué un ressò immediat en els cercles intel·lectuals d’aquest país. Ara bé: en aquest llibre, l’antropologia era libèrrimament barrejada amb la sociologia, la història, la filosofia i la filologia clàssica. Alguns dels fragments més brillants són dedicats a explicar els processos de formació nacional a Europa des de l’època medieval. “¿Vol dir —escriu— que per parlar ara, al segle XX, de coses com la nació i la cultura nacional, per entendre fenòmens com aquests, cal remuntar-se tan lluny, fins a l’Edat Mitjana? Efectivament, això és el que vull dir. Ja que ni les nacions ni les cultures nacionals són un subproducte de la revolució industrial i política dels segles XVIII i XIX, sinó resultat variable d’un procés que venia, pel cap baix, de mil anys abans. A diferència de tantes ‘nacions’ d’Àfrica o d’Amèrica, no hi ha cap nació europea que haja estat “inventada” de toutes pièces pel respectiu nacionalisme polític modern”.»


(No he llegit el llibre sencer Però aquesta definició de nació és boníssima. Cuca de Llum)