22 d’abril de 2018

Com es forma una nació. Cita de Joan Francesc Mira.


Ed. Afers. Col·lecció «Biografies parcials», de Xavier Serra

Vicent Olmos: Fragment de la «biografia parcial» de Joan Francesc Mira, del vol.3 que acaba d'aparéixer i es podrà trobar a les llibreries a partir del 9 d'Octubre:

————————————————————————————————


«El 1984, a la fi, els estudis sobre les cultures nacionals que havia emprès a la Universitat de Princeton arribaren a un resultat: publicà Crítica de la nació pura, llibre desintoxicador excel·lent, que obtingué un ressò immediat en els cercles intel·lectuals d’aquest país. Ara bé: en aquest llibre, l’antropologia era libèrrimament barrejada amb la sociologia, la història, la filosofia i la filologia clàssica. Alguns dels fragments més brillants són dedicats a explicar els processos de formació nacional a Europa des de l’època medieval. “¿Vol dir —escriu— que per parlar ara, al segle XX, de coses com la nació i la cultura nacional, per entendre fenòmens com aquests, cal remuntar-se tan lluny, fins a l’Edat Mitjana? Efectivament, això és el que vull dir. Ja que ni les nacions ni les cultures nacionals són un subproducte de la revolució industrial i política dels segles XVIII i XIX, sinó resultat variable d’un procés que venia, pel cap baix, de mil anys abans. A diferència de tantes ‘nacions’ d’Àfrica o d’Amèrica, no hi ha cap nació europea que haja estat “inventada” de toutes pièces pel respectiu nacionalisme polític modern”.»


(No he llegit el llibre. Però aquesta definició de nació és boníssima.Cuca de Llum)