10 de maig del 2016

El corredor del Mediterrani, peça clau per al desenvolupament econòmic de la 'regió Barcelona-Lió', conferència de Joan Amorós president de Ferrmed

Conferència  demà  dijous  a  Mataró:

"El corredor del Mediterrani, peça clau per al desenvo-lupament econòmic de la 'regió Barcelona-Lió' "

Conferència a càrrec de Joan Amorós, president de Ferrmed.


Quin és o quin ha de ser el sentit de l’acció política en qüestions de mobilitat. Per què es fan les coses i de la manera que les fan? Mataró, ciutat ferroviària, té molt a dir en temes de mobilitat, que afecten directament al seu creixement i funcionament.

El Cercle Històric Miquel Biada proposa un cicle de conferències per difondre aquest debat, establir els seus termes, i aprofundir en les solucions possibles. 

Organitza: Cercle Històric Miquel Biada. Col·labora: Amics de la Ciutat de Mataró, Fundació Iluo i Ajuntament de Mataró