5 de desembre del 2017

Mercè Rodoreda, l'exiliLluny del meu país no em feia mal l'enyorament. 
Em feia mal la tristesa pel destí tan dur dels catalans. 
Quan havíem aconseguit que la nostra identitat fos acceptada i reconeguda, 
ens ho van prendre tot.

Pregó de la Mercè, 1980.