24 de gener de 2020

La primera llei de la republica catalana ha de ser reduir la quota dels autònoms


La primera llei de la republica  catalana HA  de ser  reduir la quota dels autònoms al nivell de França i/o en general d´Europa. L´actual  quota fixa de 300 eurs al mes no pot  ser.

Els autònoms son els remenses  del s.XXI.  Els remences que va citar el Pres. Puigdemont  al  seu discurs d´investidura, eren els més desfavorits  de l'Edat Mitja. Vegeu més detalls al tag "història de Catalunya" a l´index d´aquest blog.
Cuca de Llum