18 de maig del 2020

Alfons Durán-Pich - Qui mana al món? (17.10.2019) - entrevista, a mirades alternatives. (video 1h 45min)