20 d’abril de 2021

El Consolat de Mar, una de les estructures d'estat de la Catalunya d'abans el 1714

El Consolat de Mar, una de les estructures d'estat de la Catalunya d'abans el 1714, com també ho eren la Generalitat, les Corts, el Consell de Cent, la Real Audiència.

Van ser tant els Consulats, seus físiques, als diferents països amb els que Catalunya tenia comerç marítim, com les Lleis del Consulat de Mar que varen regir aquest comerç, i que varen ser aplicades a d'altres estats del Mediterrani fins molt tard, cap el 1800.


 Un primer article:

https://historiavibrant.cat/consolats-de-mar-lestructura-destat-duna-catalunya-rica-i-plena-part-i/

 2on article: Explica el funcionament del Consolat de Mar, instituït el 1258. Promet!

https://historiavibrant.cat/consolat-de-mar-consols-alfondecs-i-pariatges/

 
 
 
 
 ___