22 d’abril del 2023

El Consolat de Mar (1258), una de les estructures d'estat de la Catalunya d'abans el 1714
Les Ordinacions de Ribera de Barcelona de l’any 1258 són considerades la primera relació escrita de dret mercantil marítim al món i van servir de base pel reeixit Llibre del Consolat de Mar pare del dret marítim internacional.

El 1243 Jaume I va demarcar la ribera marítima de Barcelona, poc després el Consell de Cent de la ciutat nomenen prohoms de Ribera, autoritzats per escollir un caput maior i que tingueren cura del bon estat i la defensa de la ribera amb atribucions judicials amb les qüestions marítimes segons la Carta Consulatus Riparie Barchinone. Jaume Gruny, fidelis del rei, primer prohom escollit caput maior fou el responsable de la redacció de les Ordinacions de Ribera de Barcelona.


La complexa i compromesa gestió de tots els aspectes relacionats amb la seguretat, la gestió de les mercaderies, naus, passatge i treballadors recollides en aquestes ordinacions ens ajuden a entendre l’èxit incontestable dels consolats de mar i la potència de la civilització catalana.El Consolat de Mar, una de les estructures d'estat de la Catalunya d'abans el 1714, com també ho eren la Generalitat, les Corts, el Consell de Cent, la Real Audiència.

 

Van ser tant els Consulats, seus físiques, als diferents països amb els que Catalunya tenia comerç marítim, com les Lleis del Consulat de Mar que varen regir aquest comerç, i que varen ser aplicades a d'altres estats del Mediterrani fins molt tard, cap el 1800.

 
 
PER A SABER-NE MÉS:
 
 
 


ALTRES ARTICLES SOBRE EL CONSOLAT DE MAR:

 Un primer article:

https://historiavibrant.cat/consolats-de-mar-lestructura-destat-duna-catalunya-rica-i-plena-part-i/

 

 

2on article: Explica el funcionament del Consolat de Mar, instituït el 1258. Promet!
 
 
 
Entrades sobre institucions de l'Estat català d'abans del 1714:
 
 
 
 
 (Entrada amb 99 visites)
 ___