18 d’abril del 2021

Dèficit fiscal a Catalunya -1- , dades publicades al gener 2020
 
 

 

Llegir l'article sencer sobre aquesta desgràcia 
 
Articles relacionats publicat en aquesta blog:
 
 


>>  4.200 milions d'€/en cinc anys. 'Error' voluntari de l'estat en detriment dels pressupostos de Catalunya. Annexe al dèficit fiscal.