22 de setembre del 2021

La independència JA, i amb bones raons, per Hèctor López Bofill 

---