30 d’octubre del 2021

Distorsión de las estadísticas respecto al volumen de facturación de las empresas que dejaron la Comunidad de Madrid en 2020


 Què publica Expansión:

 

 Quina rèplica amb dades a la mà li fan:

 >>>  Llegiu aquest article, quedareu parats:

 

 

 

 

 

_____