16 de febrer del 2022

De 93.000 a 131.000, els sous dels nous càrrecs nomenats pel PSC, ERC i Junts al Parlament per a les direccions del CAC, la Sindicatura de Comptes i l'autoritat catalana de Protecció de Dades, i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca)

 

 
El parlament ha triat avui les direccions del CAC, la Sindicatura de Comptes i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Avui el ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la renovació de les direccions del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Comptes i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Es tracta d’un repartiment a tres bandes entre el PSC, ERC i Junts, que respectivament han proposat els noms dels nous càrrecs i han acordat la renovació dels tres òrgans. Els sous que percebien els seus antecessors estan publicats i es poden consultar en obert.
 
En el cas dels nous consellers del CAC, Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas, tindran un sou brut anual de 114.802,74 euros. Per la seva banda, el president, que serà l’ex-director del Punt/Avui Xavier Xirgo, percebrà 118.509,97 euros bruts anuals.
 
Ferran Roquer, Llum Rodríguez, Josep Viñas, Manel Rodríguez, Maria Àngels Cabasés i Anna Tarrach, han estat escollits com a síndics de la Sindicatura de Comptes. Ingressaran 120.192,24 euros anuals. Però qui rep la retribució més alta és el síndic major, Miquel Salazar, que té un complement de representativitat de 917,49€ mensuals. Per tant, rebrà 131.202,12 euros a l’any. A més, tres dels síndics formen part de la Comissió de Govern i tenen un complement mensual de 388,83 euros.
 
Meritxell Borràs, una vegada ha complert la sentència per inhabilitació que li va imposar el Tribunal Suprem espanyol, serà la nova directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i tindrà un sou de 93.905,40 euros bruts anuals.
 
La cambra també ha designat Tania Adam i Jaume Ayats com a membres del ple del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), a proposta del president Pere Aragonès. Les retribucions són lleugerament inferiors, 24.176 euros anuals, perquè es tracten de càrrecs amb dedicació a temps parcial.