10 de juny del 2022

9 de juny del 1359, guanyen una batalla naval 10 galeres del rei Pere el Cerimoniós contra una flota castellana de 31 galeres