10 de gener del 2024

El 19 de desembre de 1359, a les Corts de Cervera, neix la Diputació General de Catalunya, la Generalitat

  

Imatge: Acta de la Cort General de Catalunya de 19 de desembre de 1359 celebrada a Cervera, on s'elegí el primer president de la Generalitat de Catalunya, el bisbe de Girona Berenguer de Cruïlles.

 

 VIBRANT

El 19 de desembre de 1359, a les Corts de Cervera, neix la Diputació General de Catalunya, la Generalitat.

Emanada de la Cort General, que aplegava el rei i la representació estamental de la societat (el Braç reial i els Braços eclesiàstic i militar) segons l'esperit pactista del règim català, la Diputació del General s’estableix amb caràcter permanent i ordinari. Sense la intervenció ni del sobirà ni dels seus oficials reials, vetllava pel compliment de les constitucions catalanes i tenia l’objectiu de millorar la capacitat recaptatòria per respondre a la necessitat d’un equipament militar més complex i sofisticat d’acord amb les exigències de la guerra moderna. Es feia necessari bastir un sistema fiscal nou que gravés  tots els súbdits anomenats "generalitats" dels territoris del Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya. L'exercici de la jurisdicció fiscal de la Diputació del General va ser determinant per establir amb precisió els límits de Catalunya. Es comformà de 12 diputats, 4 per cada braç, i els respectius oïdors de comptes. La presidència corresponia als diputats de major rang protocol•lari, per la qual cosa requeia sempre en els  diputats del "Braç Eclesiàstic".

 

Republiquen aquest article de VIBRANT  a Facebook el 19.12 2022. Moltes gràcies VIBRANT

 

 

 Hem trobat una ampliació amb les funcions i l'història de la Diputació del General publicada per ESGUARD HISTÒRIC:


📜 Un 19 de desembre de 1359, a Cervera, s'instituí la Diputació del General de Catalunya com a òrgan permanent encarregat de recaptar el "donatiu" pel rei que pactessin les Corts catalanes. Aquests diners es recaptaven pel "dret de bolla" i el "dret d'entrades i sortides", impostos coneguts també com a "generalitats". Des de 1289 s'havia format una comissió que -reunit el "donatiu"- es dissolia.

La institució permanent -amb seu a Barcelona- la formaven 3 diputats escollits per cadascun dels braços que participaven a Corts: l'eclesiàstic, que per preeminència protocol·lària acabà sent-ne el president, el militar -integrat per la noblesa- i el reial, representant de viles i ciutats sota domini directe del rei. Des de 1419 els 3 diputats sortints, després de 3 anys d'exercici, escollien llurs successors per cooptació.

En tractar-se d'una institució que comprenia el conjunt del Principat, la Generalitat governà en temps d'interregne i s'erigí en defensora de les constitucions catalanes enfront a la monarquia, a la que s'arribà a enfrontar obertament durant la Guerra Civil catalana (1462-1472). El 1493 Ferran el Catòlic imposà que l'elecció dels diputats es fes per insaculació per evitar que la institució estigués sempre en les mateixes mans.

En època moderna, la tensió creixent entre la Generalitat i els agents del rei esclatà sota la presidència de Pau Claris amb el Corpus de Sang (1640). Arran de la derrota en la Guerra de Successió la Generalitat fou abolida per Felip V (1714).

Entre 1874-1875 els carlins restabliren una efímera "Diputació General de Catalunya" que no fou reconeguda. L'abril de 1931, en les dures negociacions amb el govern provisional espanyol posteriors a la declaració de la República Catalana per Francesc Macià, es restaurà la Generalitat com a institució d'autogovern per a Catalunya.

En acabar la Guerra Civil espanyola, la Generalitat fou abolida per Franco (1939) però es mantingué a l'exili. Amb el retorn del president Tarradellas fou restaurada un segon cop (1977). Des de 1980 -i com s'havia fet en època republicana- els presidents de la Generalitat són escollits pel Parlament de Catalunya després d'unes eleccions.


· · · · ·
Si us agrada, també podeu trobar l'Esguard Històric a:
>> Instagram - https://www.instagram.com/esguard.historic/

 
>> Twitter - https://twitter.com/EsguardHistoric https://twitter.com/EsguardHistoric 

 


PER A SABER-NE MÉS:
 
 

__