15 de gener del 2024

En el contexte de la Guerra dels Segadors i la Pau dels Pirineus: Pierre de la Marca, historiador francés (1594-1662) que va estudiar Catalunya per defensar els drets històrics de França al Tractat dels Pirineus

 Joaquim Icart el traduí al català (1962) i disposem de dues edicions facsímil en llengua catalana (1972, 1998).

Extret de www.portalgironi.cat :
 

"Pierre de Marca


(1594-1662), eclesiàstic, polític i historiador bearnès, instal·lat l'abril de 1644 a Barcelona, amb el càrrec formal de visitador general eclesiàstic però en realitat com virtual governador civil, es va traçar el projecte de realitzar una obra sobre la història de Catalunya i va emprendre el treball previ de recopilació de fonts i documents. La seva meta era fer-se amb tot allò que pogués justificar els drets històrics de França sobre Catalunya, per a ser usat després en converses de pau. Arribada l'hora del Tractat dels Pirineus, Marca va usar la informació que havia recopilat i els coneixements adquirits a favor de la cort francesa, la qual cosa va ser decisiu en la pèrdua del Rosselló i part de la Cerdanya, que van ser incorporats a França.


Marca hispanica sive limes hispanicus, de Pierre de Marca i Étienne Baluze és el fruit del projecte de Marca i constitueix, segons Palau, una obra cabdal per a l'estudi de la història de Catalunya, amb multitud de documents de primera mà, la majoria perduts. Encara que en la seva primera impressió, a Paris en 1688, Baluze presenta l'obra com una edició del text que Marca va deixar inèdit a la seva mort, en realitat la seva aportació personal va ser més enllà d'això; a ell es deu un apèndix documental que, juntament amb l'edició de textos cronístics, constitueix gairebé dos terços de l'obra, a més de la dedicatòria i el prefaci. S'ha discutit llargament sobre si va o no acompanyar un mapa a aquesta obra, més quan enlloc de l'obra es fa referència a cap mapa. Segons el parer dels estudiosos, el llibre es va posar a la venda sense el mapa, però els lectors el van trobar a faltar i llavors, a una sèrie d'exemplars, se'ls va afegir un dels diversos mapes de Catalunya que corrien gravats en aquelles dates. Per aquest motiu es troben exemplars amb i sense mapa".

>> La Pau dels Pirineus /


__