16 de juny del 2023

Actitut positiva, no permetre cap pensament negatiu! (vídeo 1 min)