26 de març del 2024

74 - Netinformació - No són eleccions, és una emergència nacional

 

 

Estat de la qüestió davant les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 12 maig 2024.