24 de març del 2024

“No s’en parlava. Represaliats i represaliades pel franquisme a Manlleu”, autocensura. Vídeo del 2019.

 


>>  https://youtu.be/UtYS3gyihic?si=tQQidfi7phOGa49C

 

__