26 d’octubre del 2009

ASSEMBLEA VEÏNAL - AVE
Dimarts 27 d´octubre
a les 19,30 h

ASSOCIACIÓ VEïNS ESQUERRA EIXAMPLE
Avda Roma, 139 (entre c/Casanova i c/Villarroel)

CONSEQÜÈNCIES D´UN PÈSSIM TRAÇAT DE L´AVE PER CARRERS DE 20 M. D´AMPLADA

. La veritat de les esquerdes i d´altres perjudicis
· Treballs dissabtes SI o NO?
· Com estan les obres actuals?
· Quan començarà la tuneladora?
· Què ha fet l'Audiència Nacional?
· Què podem fer nosaltres?
Testimonis de veïns d'altres barris i ciutats que “pateixen” amb l´AVE.

www.avepellitoral.info----avelitoral@gmail.com

FOTO DE
LA REUNIÓ.