10 de març del 2010

Octobre 2009. Comunicat del Patronat de la Sagrada FamíliaLa Sala del Contenciós-Administratiu ha respost a la petició de suspensió de les obres que Adif està realitzant a la Façana de la Glòria de la Sagrada Família en els termes següents:
a) El director de l’obra reconeix la desviació dels pilots del mur pantalla, que d’1’95 metres que fixa el projecte l’acosta encara més als fonaments de la Sagrada Família a 1’12 metres . Ell es proposa parar l’obra fins a resituar-ho a la distància corresponent del projecte aprovat ( 1’95 m. ). Alhora, es compromet a informar a la Sala de l’Audiència del “replanteig” que cal fer.
b) Amb aquest propòsit de parar i replantejar l’obra, l’Audiència acorda no concedir la suspensió cautelaríssima de l’execució de l’obra.

El Patronat de la Sagrada Família continuarà exercint la seva oposició jurídica al projecte i obra davant la Façana de la Glòria presentant el corresponent recurs de suplica. Així es proposa defensar el que és un Patrimoni Universal: l’obra de Gaudí.

Barcelona, 30 d’octubre del 2009