9 de març del 2010

Novembre 2009. Greus esquerdes al inmoble de Mallorca 615 provocades per la construcció del primer pou de la tuneladora a Mallorca/Trinxant.

El pou de manteniment de la tuneladora en construcció a Mallorca/Trinxant, a dia d´avui


Plano de situació del pou de Mallorca cantonada Trinxant: A l´inmoble de Mallorca 615-617 hi ha hagut esquerdes molt preocupants a cuatre pisos. Ho son perquè es deuen a assentaments del terreny. Aquest es el 1er pou de manteniment de la tuneladora. La funció del pou es permetre treure el capsal de la màquina per esmolar-lo abans de travessar la Meridiana.  Ara com ara només té 14 m de fondària, però arrivarà als 40 m. Com es veu, es treballa increiblement a prop dels edificis, a menys de 2 metres. 14-10-2009El fons del pou de Mallorca/Trinxant, a 14-10-2009.   Com la capa freàtica (sorres impregnades d'aigua) es bastant poc fonda, per fer el pou es té que pompar continuament l'aigua del freàtic. Aixó fa que s'arrosseguin les partícules de sorra mes fines, i per tant es produeixin buits en el sol. Els buits provoquen  re-assentaments del sol, i per tant es mouen els fonaments  apareixent esquerdes en els inmobles veïns.  Les esquerdes causades  per  moviments en els fonaments  son molt tipiques, veure les fotos següents.

Es treballa increiblement a prop dels edificis, a uns 2 metres 14-10-2009 


Els assentaments del terreny a Mallorca/Trinxant per l'arrossegament de les sorres del subsol també ha produit esquerdes molt grosses a la vorera. Al pompar aigua per fer el pou es fa una succió, es crea un buit que arrossega les grans mes fins de sorra, els "fins". 14-10-2009
 

Esquerdes molt amples a la vorera de Mallorca/Trinxant 14-10-2009  Les esquerdes a les parets de l´inmoble son de 45º, la qual cosa vol dir que no son de vibracions sino d´assentament del terreny. Per  efecte dels buits creats al fer el pou per la tuneladora, una part dels seus fonaments queda a un nivell inferior i apareixen esquerdes. Perillos.

publicat inicialment a la Cuca de Llum el 17-11- 2009