9 de gener del 2012

El concert econòmic és generalitzable a qualsevol comunitat autònomaUn informe dels serveis jurídics del Govern Basc del 2005 pren màxima actualitat en establir que no existeix cap impediment legal per generalitzar el model de concert econòmic a tot l’estat


9-1-2012  L'informe anomenat  'El marco jurídico de la hacienda estatal y vasca derivado del nuevo concierto económico', signat per José Antonio Arratibel Arrondo. Letrado. Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, i realitzat a l’any 2005, analitza el concert econòmic basc i arriba a algunes conclusions prou contundents. En referència a la generalització del concert a tot l’estat (apartat III.3. D) l’informe diu: 'des del punt de vista jurídic seria possible generalitzar l’extensió del regim de concert a totes les hisendes autònomes'. 
 
Segons aquest, el problema recau en que el model de concert beneficia les CCAA més desenvolupades i perjudica inicialment les més relativament pobres. Però, a la vegada, el model generalitzat permetria crear un veritable fons de compensació interterritorial que tindria un marcat caràcter financer i que es destinaria a corregir els desequilibris territorials existents.

Pel que fa a la solidaritat territorial, destaca la manca d’un model explícit de solidaritat entre el règim foral i el general. Ho defineix amb una sola frase: 'Absència d’un sistema èxplicit de solidaritat entre els territoris històrics d’Euskadi i Navarra i la resta de CCAA'. Cosa que no vol dir que no es podria establir i deixar la porta oberta.

Sobre la fortalesa del model foral respecte de les normes estatals, l’informe és contundent. Les normatives del règim general de la LOFCA no són aplicables en cap cas a les hisendes forals. El model de concert substitueix la hisenda estatal, qualsevol mesura del govern estatal que perjudiqui les hisendes forals ha de ser compensada. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe que reforça cada cop més el model.

Segons les mateixes lleis del concert basc i navarrès, cada cinc anys es revisen les xifres. I cada cinc anys el model acaba beneficiant les hisendes basques i navarreses. Les dades econòmiques són espectaculars.

Dades econòmiques de darrera hora permeten concloure que concert econòmic és igual a menys crisi. L’únic territori de l’Estat amb superàvit sobre el PIB durant el tercer trimestre ha estat el País Basc, amb un positiu 0,60% del PIB i 411MEUR. I el segueix Navarra amb un imperceptible dèficit. Pel contrari, Catalunya té un negatiu -1,34% del PIB i 2.740MEUR.

La realitat del model de concert econòmic  és definitiu, i demostra  l’error de bona part de les forces polítiques catalanes en la renunciar al model de concert econòmic durant els anys de la transició, cosa que ens ha portat a la critica situació actual.

Partint d’aquell error històric ara caldria fer un esforç per part de les forces politiques del catalanisme per exigir d’una vegada per totes un model definitiu. I aquest sense cap mena de dubte és el concert econòmic. 
http://www.directe.cat/noticia/183127/el-concert-economic-es-generalitzable-a-qualsevol-comunitat-autonoma