22 de març del 2012

La vaga de fam afebleix Jaume Bonet, que manté la voluntat de continuar-la