14 de juliol del 2012

BBC vídeos, serie "Human Planet", una meravellaPresentació general:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2HiUMlOz4UQ&vq=large
http://www.bbc.co.uk/nature/humanplanetexplorer/La caça de la guineu amb àguila ensinistrada pels kazakos:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2HiUMlOz4UQ&vq=large