8 d’octubre del 2012

Sir Ken Robinson, "La creatividad s'aprén", video, 18 min

Conegut divulgador de pedagogía de la creativitat: la creativitat s'aprén!  Interesantísim! Anima molt escoltar·lo, si ens hi posem, tots podem arribar·hi.
També: http://youtu.be/nPB-41q97zg