5 de novembre de 2013

Resum de la història de Catalunya, vídeo amb bons mapes i ben documentat (19 min)