28 de desembre del 2017

Resum de la història de Catalunya, vídeo amb bons mapes i ben documentat (19 min)