20 d’abril del 2023

Història de Catalunya, de Jaume Sobrequés i Callicó

"Història de Catalunya" Jaume Sobrequés i Callicó. Editorial Base. Barcelona. 2012. 5ena edició. 
196 pàgs.

Publicat  al 2007 per primer cop, les 5 edicions parlen soles de la qualitat i facilitat de lectura. Síntesis sense traïr el contingut, només la saben fer els mestres.  Dirigit al públic en general que vol fer.se una idea  sense entrar en detalls erudits, molt recomanat

S'agraïeix  a l'editor la lletra grossa i el plànols: comtats catalans vers l'any 1000; l'expansió pirinenca del comtat de Barcelona (1066-1125); l'expansió mediterrània (s.XIII-XIV) i la genealogia dels comtes i reis catalans.