27 d’octubre del 2015

Proposta de resolució del nou Parlament constituit ahir: creació d'un nou estat català en forma de república

Constitució del Parlament de Catalunya sortit de les urnes del 27 Sep 2015


Constitució del Parlament de Catalunya.  26.oct.2015

Constitució del Parlament de Catalunya.  26.oct.2015

 Constitució de la XI Legislatura al Parlament de Catalunya.  26.oct.205
Carme Forcadell, elegida Presidenta del ParlamentAVUI  27 OCTUBRE 2015, AL MATEIX PARLAMENT:

Entra al registre de la cambra la següent proposta de resolució: (teniu el texte de nou punts transcrit més avall)
 Altres medis han donat la notícia:

> Acord de Junts pel Sí i la CUP per «no supeditar» el Parlament al Constitucional - DECLARACIÓ PARLAMENT

La declaració pactada no inclou el terme desobediència però considera "deslegitimat i sense competència" l'alt tribunal espanyol 

El text insta el futur Govern a "complir exclusivament aquelles normes o mandats" que emanin del Parlament i a blindar-se davant les "decisions" de les institucions estatals
Es proclama "solemnement" l'inici del procés per tal de crear "l'estat català independent en forma de república"


Els nou punts de la declaració per iniciar el procés cap a la independència

Junts pel Sí i la CUP han entrat aquest dimarts, 27 d'octubre, al matí una proposta de resolució per tal de declarar que s'inicia el procés per crear la república catalana. El document consta de nou punts que podeu llegir a continuació.

"Proposta de resolució.

"El Parlament de Catalunya:

"Primer. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d'escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.

"Segon. Declara solemnement l'inici del procés de creació de l'estat català in­dependent en forma de república.

"Tercer. Proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.

"Quart. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

"Cinquè. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública.

"Sisè. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya vo­tat prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres.

"Setè. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l'Estat espanyol de tal ma­nera que permeti l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora.

"Vuitè. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d'aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol.

"Novè. Declara la voluntat d'inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d'una estat català independent en forma de Repúbli­ca i, així mateix, ho posa en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional."
 http://www.naciodigital.cat/noticia/97080/junts/si/cup/acorden/parlament/no/se/supeditara/al/constitucional


També a: