21 de setembre del 2016

Paraules del papa Francesc en l'acte de cloenda d'aquest dimarts de la trobada internacional 'Set de Pau. Religions i cultures en diàleg', celebrada a Assís.

El Papa Francesc a Assís


(CR) "Nosaltres, com a responsables religiosos, som cridats a ser sòlids ponts de diàleg, mediadors creatius de pau. Ens dirigim també als qui tenen la més alta responsabilitat al servei dels pobles, als líders de les nacions, perquè no es cansin de buscar i promoure camins de pau, mirant més enllà dels interessos particulars i de cada moment". Són paraules del papa Francesc en l'acte de cloenda d'aquest dimarts de la trobada internacional 'Set de Pau. Religions i cultures en diàleg', celebrada a Assís.

Francesc ha demanat un compromís explícit i actiu per la pau, de qui s'implica en la ressolució dels conflictes, sense defugir-ne les conseqüències: "L'oració i la voluntat de col·laborar ens comprometen a buscar una pau veritable, no il·lusòria: no la tranquil·litat de qui esquiva les dificultats i mira cap a un altre costat, quan no es toquen els seus interessos; no el cinisme de qui es renta les mans quan els problemes no són seus; no l'enfocament virtual de qui jutja tot i a tots des del teclat d'un ordinador, sense obrir els ulls a les necessitats dels germans ni embrutar-se les mans per ajudar a qui té necessitat".

I ha continuat parlant d'empatia amb el dolor dels altres, d'opció pel bé i de la necessitat de treballar amb constància en favor de la pau: "El nostre camí és el de submergir-nos en les situacions i posar en el primer lloc als que pateixen; el d'afrontar els conflictes i sanar-los des de dins; el de recórrer amb coherència el camí del bé, rebutjant les dreceres del mal; el de posar en marxa pacientment processos de pau, amb l'ajuda de Déu i amb la bona voluntat".

També ha desgranat els valors del perdó, l'acollida, la col·laboració i l'educació, per explicar el significat de la pau. "Una paraula tan senzilla i alhora difícil", ha dit.


"Hem resat els uns amb els altres"
Francesc ha valorat la diversitat religiosa dels convocats i el sentit de fraternitat de la trobada: "Avui no hem pregat els uns contra els altres, com per desgràcia ha passat algunes vegades en la història. Per contra, sense sincretismes i sense relativismes, hem resat els uns amb els altres, els uns pels altres."

I des d'aquesta assemblea d'Assís ha expressat el valor de la vida: "Junts volem donar veu als que pateixen, als que no tenen veu i no són escoltats. Ells saben prou bé, sovint millor que els poderosos, que no hi ha futur en la guerra i que la violència de les armes destrueix l'alegria de la vida".

Amb un accent espiritual, s'ha referit a la força de la pregària i ha formulat un clam: "Nosaltres no tenim armes. Però creiem en la força mansa i humil de l'oració. En aquesta jornada, la set de pau s'ha transformat en una invocació a Déu, perquè cessin les guerres, el terrorisme i la violència".Igualment ha insistit, com ho ha fet en altres ocasions, que Déu no vol la violència: "No ens cansem de repetir que mai es pot usar el nom de Déu per justificar la violència. Només la pau és santa i no la guerra", ha dit.

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-nostre-cami-es-afrontar-conflictes-sanar-los-dins