20 de gener del 2018

15.gener.2018 - Un manifest de juristes catalans assegura que Puigdemont pot ser investit a distància. LLei espanyola que permet Puigdemont governar de forma telemàticaUn manifest signat per tres-cents advocats i juristes catalans assegura que la normativa internacional i l’ordenament jurídic espanyols i catalans permeten que Carles Puigdemont sigui investit a distància. El manifest s’ha fet públic abans de l’informe dels lletrats del Parlament de Catalunya que diu la contrària.  Segons el manifest dels juristes, les normatives eviten de restringir el dret d’exercir la participació política dels diputats electes que hi ha fora del territori català o en situació de presó preventiva. La llei –diuen– exigeix d’evitar ‘restriccions indegudes’ als electes, atès que és essencial que el dret fonamental de participació política s’exerceixi amb condicions d’igualtat per assegurar la ‘lliure expressió de l’opinió del poble sobirà’. Subratllen que l’article del reglament del parlament sobre la investidura del president del Govern no exigeix presència física al candidat a la presidència, ‘precisament perquè si la hi exigís podria ser un impediment en l’exercici d’aquest dret fonamental de participació política’. I afegeix: ‘Tant és així que l’article 35 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que tant el Govern com els seus òrgans d’assistència i suport poden utilitzar per al compliment de llurs funcions xarxes de comunicacions o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que s’hagin establert mecanismes que permetin de garantir la identitat de les persones que emeten i reben les comunicacions i permetin de garantir l’autenticitat dels missatges, les informacions i les manifestacions, tan verbalment com per escrit.’  Segons el manifest, els diputats electes, com a persones escollides en unes eleccions lliures i democràtiques, han de poder exercir les funcions públiques per a les quals han estat escollits, com també la direcció d’aquestes funcions i dels assumptes públics. I subratlla: ‘Qualsevol limitació d’aquest dret debilita la democràcia.’ El text també recorda que, en tant que estat democràtic, Espanya propugna, com a principis inspiradors en el seu ordenament, la llibertat, la igualtat, el pluralisme polític i el reconeixement del dret de participació en els afers públics a través dels representants lliurement elegits. I per això, els signants expliquen que aquesta participació ha de ser en condicions d’igualtat per a accedir a les funcions i als càrrecs públics, sense que es pugui establir cap limitació ni tan sols per imperatiu legal.  A més, el text sosté que els drets i llibertats reconeguts a la constitució espanyola vinculen tots els poders públics, inclòs el judicial. Els juristes també recorden que el reglament del parlament permet el vot delegat en determinats supòsits i sense perjudici que la mesa els defineixi, tenint en compte els mitjans tecnològics actuals, ‘tant per vot telemàtic com per qualsevol altre mitjà que sigui possible i que es pugui exercir amb plenes garanties’.  El manifest diu també que els drets fonamentals s’han d’interpretar amb el sentit més favorable l’exercici d’aquests drets, ‘on qualsevol limitació o restricció pot vulnerar el dret de participació política’.  Ací podeu llegir-lo sencer:
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-manifest-de-juristes-catalans-afirma-que-puigdemont-pot-ser-investit-a-distancia/ ElPuntAvui dóna la mateixa notícia:

La coordinadora d’advocats assegura que els polítics exiliats o empresonats sí que poden ser investits pel Parlament 


· Argumenta que la normativa internacional garanteix el dret a participar en el govern d’un país si si no existeix cap condemna expressa 


· La Constitució recull el mateix principi, que es troba a la Declaració Universal dels Drets Humans 


La Coordinadora d’Advocats Catalans, format per més de 300 advocats i juristes, assegura en un manifest que tots els diputats electes que es troben fora del territori català o en situació de presó preventiva sí que poden exercir el seu dret “a la participació política” en el Parlament.

Els advocats i juristes ho argumenten en quatre punts. En primer lloc recorden que els articles 21 i 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans garanteixen que tota persona “té dret a participar en el govern del seu país (...) sense restriccions indegudes a accedir a les funcions públiques amb condicions d’igualtat, essent la voluntat del poble el fonament de l’autoritat de l’Estat”.

La Coordinadora d’Advocats Catalans recorda que aquesta normativa internacional forma part del propi ordenament jurídic de la Constitució (recollit en l’article 96), i que a més l’Estatut deixa clar, en els seus articles 2.4 i 4.3, que els poders de la Generalitat “emanen del poble de Catalunya”.

Finalment, els 300 advocats recorden que el Reglament del Parlament garanteix el dret de participació política, un dret que, al seu torn, està garantit amb els fonaments jurídics anteriors i que es materialitza en el “reconeixement” que el diputat proclamat electe accedeixi al ple exercici de la seva condició de parlamentari.