17 de maig del 2021

Escoles concertades diferenciades: no es renova el concert: raons en contra d´aquesta decisió, per Pilar Rahola