6 de gener del 2022

La tradició dels Reis que adoren a Betlem a través de l'art en diferentes èpoques

 
 

 
 
 
👑 Segons l'Evangeli de Mateu, uns "savis" vinguts d'Orient seguint una estrella havien arribat a Betlem per adorar el "rei dels jueus", a qui ofrenaren or, encens i mirra. Enlloc esmenta llurs noms ni especifica quants serien o que fossin reis.
 
 

Sant'Apollinare Nuovo de Ravenna (s.VI)
 
 
Als primers segles del cristianisme, se'ls comença a anomenar "reis" en consonància amb la profecia del Llibre d'Isaïes (60: 11): "perquè els reis amb els seus seguicis et puguin dur les riqueses de les nacions". També es fixa que siguin tres, com les ofrenes; a Sant'Apollinare Nuovo de Ravenna (s.VI) [1] els trobem ja amb els noms pels quals els coneixem.

Per representar la universalitat de l'Home, vingut d'arreu per agenollar-se davant del Nen, n'acaben personificant les tres "edats": el jove (Baltasar), l'adult (Gaspar) i el vell (Melcior). Aquesta iconografia és la que trobem a l'Edat Mitjana.
 
 
Els Reis al frontal d'altar d'Avià (c.1200)
 


Així els veiem al frontal d'altar d'Avià (c.1200) [2] o a l'Atles Català [3], carta portolana atribuïda al jueu mallorquí Cresques Abraham (c.1375) on llegim: "Aquesta provincia es appellada Tarssia de la qual axiren los III reys fort savis e vengueren en Batlem de Judea ab lurs dons e adoraren Jhesus Christ e son sebolits en la ciutat de Cologna à dues jornades de Bruges".

 
Atles Català [3], carta portolana atribuïda al jueu mallorquí Cresques Abraham (c.1375)
 
 

En efecte, els reis d'Orient no només haurien mort sinó que llurs relíquies, trobades per Santa Helena, foren dutes per l'emperador Frederic Barbarroja a Colònia (Alemanya), on encara reposen en un sarcòfag triple daurat a la catedral [4].

 
Restes dels Reis,
Colònia (Alemanya), on encara reposen en un sarcòfag triple daurat a la catedral [4].
 
 
A partir del s.XV la universalitat dels reis es comença a associar a la diversitat ètnica de la Humanitat, fet pel qual trobem cada cop més Baltasar representat com a negre, tradició que es consolida en els segles posteriors. Un exemple primerenc n'és el missal de Salzburg [5] (s.XV). A més, potser per remarcar l'exotisme a ulls europeus, canvien els cavalls que tenien com a muntura per camells.
 
En època moderna ja s'ha consolidat la nova representació dels reis, com apreciem en l'Adoració de Rubens [6] (s.XVII). A casa nostra, des de finals del s.XIX, fan una cavalcada i deixen regals pels nens la nit del 5 al 6 de gener, dia de l'Epifania, quan segons la tradició arribaren a Betlem per adorar Jesús.
 
 

 
 Imatges i texte de:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___