17 de desembre del 2022

La Sagrada Família culmina i il.lumina dues torres més