12 d’abril del 2023

Ferrovial 3. Sobre la seguretat jurídica a Espanya. Canal Negocios TV, minut 7.

 
 

 

 
 Molt fort i molt trist que li diguin a un govern espanyol que menteix. I que canvia sobtadament de criteri jurídic, és a dir que al país hi ha inseguretat
jurídica.
 
VEIEU EL VIDEO, DEMÀ JUNTA D'ACCIONISTES DE FERROVIAL. AL MINUT 7 PARLA DE L'INSEGURETAT JURÍDICA:
 
 
 
 
 
 
NOTÍCIES  RELACIONADES:
 

AVÍS DE DESEMBRE PASSAT SOBRE FERROVIAL:
 
 

 Las autopistas fueron construidas por Ferrovial. Mirad el vídeo:
 
>>  publicat a la Cuca de Llum el 2012:  "Els catalans condemnats a pagar les autopistas de Madrid"
 


 


VEIEU LA REACCIÓ DE LA MINISTRA NEGANT SENSE DONAR CAP RAÓ EN CONTRA, ...QUÈ A ESPANYA NO HI HA SEGURETAT JURÍDICA!  - HO SAP TOTHOM:
 
 
 
Aquesta exclamació de la ministra va tenir resposta per part del portanveu de Ferrovial, disculpant-se!:  
 

 
 
 

__