4 de juliol del 2023

Parlar en públic -2. Com animar al teu públic a millorar quan has de fer una observació

  Enlloc de dir "però" que podria anular els aspectes positius que es diguin abans, és molt més positiu:


 "M'ha agradat com ho has fet, i a més a  més  afegiria... [el suggeriment que li vulguis fer]"
 

 Això fa que la seva reacció sigui també estimulant, amb ganes de posar-s'hi, positiva:
 

 
VÍDEO D'UN MINUT:
 
 
 
_