23 de desembre del 2023

Ildefons Cerdà

 

 
 
 
 
El 23 de desembre de 1815, al Mas Cerdà de Centelles (Osona), nasqué Ildefons Cerdà i Sunyer. Fill de família liberal, emprengué estudis de matemàtiques i arquitectura a l'escola de la Llotja de Barcelona si bé els abandonà (1835) per cursar enginyeria de camins, canals i ports a Madrid, disciplina que tot just arrencava.

L'any 1841 obtingué el títol d'enginyer i començà a treballar en obres públiques. D'idees progressistes, Cerdà s'interessà per la utopia igualitària que proposava Étienne Cabet al "Viatge a Icària" (1840).

L'any 1841 Pere Felip Monlau escrigué "¡Abajo las murallas!", pamflet que justificava l'enderrocament de les muralles de Barcelona i l'eixample pel pla per millorar la vida dels obrers i garantir el desenvolupament de la indústria.

Treballant en les obres del ferrocarril Barcelona-Mataró (1848), Cerdà es convencé del potencial que tenia la màquina de vapor en la mobilitat.

En heretar l'herència familiar, deixà el càrrec d'enginyer estatal (1849) per centrar-se en l'estudi de l'urbanisme.

Quan finalment foren enderrocades les muralles de Barcelona (1854) i es començà a debatre l'Eixample, el govern espanyol li encarregà un plànol topogràfic del pla (1855). L'any 1856 publicà un ampli estudi sobre les condicions de vida dels barcelonins.

El conflicte entre Barcelona i els altres municipis del pla pels límits de l'Eixample feren que Madrid s'acabés interposant com a àrbitre en la qüestió; Cerdà mogué llavors els seus contactes al govern per a què se li atorgués el projecte d'Eixample (1859).

Malgrat la disconformitat de l'Ajuntament de Barcelona, que convocà un concurs per triar el projecte d'Eixample, el "Pla Cerdà" fou imposat per reial decret (1860).

L'innovador projecte de l'urbanista es basava en una quadrícula d'amples carrers i plantejava mansanes construïdes només per dues bandes amb interiors enjardinats i xamfrans que facilitessin la circulació. Tres grans eixos (Diagonal, Meridiana, Gran Via) confluirien en una plaça (Glòries), nou centre neuràlgic de Barcelona.

Cerdà, que es veié forçat a esmenar el seu projecte, pel qual ni govern ni Ajuntament el pagaren, morí en un balneari a Cantàbria, malalt i frustrat, l'any 1876.
 
 https://esguardhistoric.blogspot.com/?m=1