3 de desembre del 2023

Marc Vidal ens recomana no perdre el temps i llegir, dedicar temps a formar-nos

  


 No perdre temps perquè, al final és tot el que tenim. Torna a recomanar llegir llibres.


Definir objectius, pendre decisions i seguir els passos per assolir-los. Cal fer atenció i no allargar el temps de l'entreteniment.

 

https://youtube.com/shorts/FR0WX93zuQQ?si=F5gSoic59g0CC_lm