5 d’octubre del 2007

Finalitza l´instrucció dels dos expedients a Fecsa-Endesa i a REE relatius a l´apagada electrica del 23 juliol 07

La Direcció General d'Energia i Mines, del Departament d'Economia i Finances, ha finalitzat la instrucció dels dos expedients informatius relatius al tall de subministrament elèctric que va afectar Barcelona i part de la seva àrea metropolitana el passat 23 de juliol. El document conclou d'una banda que el cable de 110 kV propietat de Fecsa Endesa que sobrevolava la subestació de Collblanc estava malmès "per manca d'un manteniment adequat" i "amb risc d'una avaria latent", i de l'altra banda, que el cable de 220 kV que va provocar l'incendi a la subestació de Maragall, propietat de Red Eléctrica de España (REE), estava també en "situació precària per manca de manteniment" a les caixes cross bonding, encarregades de posar en contacte amb terra les capes de protecció mecànica del cable. La confluència de les dues situacions és la que va desencadenar el tall de subministrament que va afectar Barcelona. Segons l'expedient, la causa dels dos incidents és un insuficient manteniment per part de les dues operadores. En conseqüència, es proposa l'obertura d'un expedient sancionador per a Fecsa i un altre per a REE, segons conclou el Departament d'Economia.
de: Avui 4 oct 07

Comentari: fora bo que la multa mil.lionaria que els hi caura a les companyies ens la repartisin als usuaris directament, sense pasar per la Generalitat. La Gene ja te els impostos. I així es segur que no els hi perdona a ultima hora, perque "a canvi efectuin unes inversions". Com a mínim tindriem l´electricitat pagada per una temporada, i diner líquid a la butxaca. Ja s´ho pensarien a tornar.hi, ja. Si us plau, dónans la teva opinió! (Coments = comentaris)

Veieu un video de l´apagada del 23 juliol 07, i dies seguents...el caos!