7 d’octubre del 2007

Recent acord Solbes-Castells sobre les inversions del Estat a Catalunya al 2008, necesitat de publicació de les balances fiscals de les autonomies


PER R. TREMOSA, economista i professor de Teoría Econòmica a la UB.

En relació amb el recent acord Solbes-Castells sobre les inversions de l'Estat a Catalunya, voldria fer constar els punts següents:

1. El ministeri d'economia va interpretar l'any passat que les inversions de l'Estat en infraestructures previstes en el nou Estatut es limitaven, exclusivament, als ministeris de Foment i de Medi Ambient. L'augment d'inversions d'aquests dos ministeris va ser compensat amb una disminució d'inversions d'altres ministeris, tal com va denunciar la Cambra de Comerç de Barcelona. La discrecionalitat interpretativa de Madrid és total (aixo en catalá planer vol dir que ho interpreten com volen. Nota de Blanca Alsina) Ara som en plena precampanya electoral i s'ha estat generós, però què passarà l'any vinent? Cal recordar que, tot i que l'any passat la inversió pressupostada per l'Estat equivalia només al 13,7% del total estatal, Solbes i Castells van declarar l'octubre passat que es complia escrupolosament el nou Estatut, que preveu un 18,8% (vegeu hemeroteques).

2. Pocs dies abans de la foto Solbes-Castells el Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar dos projectes de llei, el 147-1 i el 148-1 (14.09.2007). Aquestes iniciatives legislatives del govern central actualitzen el concert econòmic basc i aproven la metodologia de càlcul de la quota basca per al quinquenni 2007-2011. Són dos documents de set pàgines cadascun: capítols, articles, disposicions addicionals i annexos numèrics. En deu línies de simples càlculs s'estableix que a l'any 2007, l'any base del quinquenni, les tres diputacions basques pagaran 1.565 milions d'euros a l'Estat (2,5% del PIB basc estimat per al 2007). Els bascos no es fan fotos, passen pel ministeri i les xifres són transparents. Les he penjat a la meva web.

3. Les recaptacions dels tributs propis de la Generalitat d'aquest any estan baixant clarament, sobretot les taxes vinculades al sector immobiliari. En els primers vuit mesos de l'any (dos terços de l'exercici) l'impost de transmissions patrimonials només ha recaptat un 55% dels ingressos previstos, que van ser pressupostats en 4.445 milions d'euros. El conseller Castells urgeix els departaments a retallar despeses, ja que s'espera que la recaptació final sigui uns 900 milions inferior a la pressupostada. En aquest context el ministre Solbes aporta ara 724 milions d'euros addicionals a les inversions de l'Estat previstes a Catalunya, sense vincular-les, però, a cap projecte específic concret. Una cosa per l'altra? He penjat les dades a la meva web.

4. Antoni Zabalza acaba de publicar a la revista Hacienda Pública Española, editada per l'Instituto de Estudios Fiscales (IEF, organisme dependent del ministeri d'Economia) la seva valoració sobre el model de finançament del nou Estatut de Catalunya. L'exsecretari d'Estat d'Hisenda, avui a la Universitat de València, conclou el següent: més que un canvi de model de finançament, el nou Estatut defineix una pluralitat o família de models de finançament que admet una molt àmplia gamma d'interpretacions possibles: des d'un suau acostament al federalisme fiscal fins al reforçament de la discrecionalitat del govern central en la distribució dels diners a repartir a les autonomies del règim comú. En funció, per tant, de quin sigui el joc de majories polítiques a Madrid o Barcelona, pot millorar o fins i tot pot empitjorar el finançament autonòmic català. Si el nou Estatut l'havia de blindar de majories hostils a Madrid, a parer de Zabalza no és gens clar. He penjat l'article a la meva web.

5. El llibre "Las balanzas fiscales de las CCAA", 1991-1996, escrit entre d'altres catedràtics per l'avui conseller Castells i publicat per Ariel l'any 2000, té 715 pàgines. En deu pàgines es despatxen qüestions metodològiques i en dues pàgines es presenten les balances fiscals. La resta del llibre presenta un exhaustiu informe relatiu als ingressos i a les despeses liquidades, no pressupostades, de l'Estat per territoris: any per any, ministeri per ministeri, organisme per organisme, ens públic per ens públic, territori per territori. El greuge econòmic de Catalunya és més lacerant quan es compara amb Madrid: i això que eren els darrers anys del PSOE i que el PP encara no havia començat a invertir a Madrid!

6. Els professors de les diferents universitats que les van calcular (Barcelona, Saragossa, Complutense) fa quatre anys que esperen les dades per actualitzar el llibre, després dels vuit anys d'opacitat del PP: ho farien en poques setmanes, ja tenen les plantilles fetes. Curiosament, Jesús Ruiz Huerta, un dels autors que tant criticaven l'opacitat del PP, des de 2004... és el president de l'IEF! A algun autor ja se li ha dit, però, des de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), que "fue un error daros TODOS los datos". Les dades, que anualment s'haurien de poder baixar de la web del ministeri, no sortiran mai més de la IGAE. Si en el futur es publiquen serà a conveniència del govern de torn, sense que les universitats puguin comprovar si hi són totes. El llibre esmentat ja no es troba a les llibreries però estaria bé poder penjar les dades d'alguna web: per veure fins a quin punt existeixen amb tant de detall.És per tot plegat que veig difícil reduir el dèficit fiscal català (19.000 milions d'euros el 2006? Un 11% del PIB català?) i que minvi la demagògia contra la insadollable insolidaritat dels catalans. Com vaig sentir a dir fa poc, abans veurem un torero alemany que un federalista espanyol.

de racocatala.cat, article de Ramon Tremosa i Balcells, economista i professor de Teoria Economica a la UB. 29 setembre 2007

Es increible. Com hem de reaccionar nosaltres?Veieu la versió del Polònia quan quelcom no va: