11 de juny del 2009

Fotos enviades pels veïns dels inicis del pou de manteniment de la tuneladora de Mallorca-Padilla

Envio fotos d´avui a la zona Mallorca amb Padilla. Han començat el desviament de serveis i el dilluns dia 15 canvien el tràfic per Padilla segons rètol.