17 de febrer del 2010

VILAFRANCA del Penedès: Adif va enviar al Defensor del Poble informes que reduïen el nivell real de sorolls i vibracions del TGV

>

Adif va enviar al Defensor del Poble informes que reduïen el nivell real de sorolls i vibracions del TGV
VILAFRANCAJosé A. Doblas, un dels veïns afectats per les deficients obres de la via Vilafranca, va demanar al Defensor del Poble que intercedís per solucionar els problemes de sorolls i vibracions. L’Adif li va enviar uns informes que deien que l’obra s’havia fet bé a Vilafranca, i el Defensor va tancar el cas. Ara, Doblas demana que reobri l’expedient, davant l’evidència que les obres s’han fet malament.
http://lafura.cat/revista/noticiari/imatges/noticia5.jpg
Els trens de mercaderies causen un soroll estrident al tram descobert.
 
L’Adif, organisme que depèn del Ministeri de Foment, també va enganyar el Defensor del Poble, Enrique Múgica, presentant-li informes plens de deficiències com a prova de què les obres del TGV a Vilafranca es van fer bé. El vilafranquí José Antonio Doblas, un dels veïns afectats pel mal cobriment de la via, va enviar una queixa al Defensor del Poble per tal que ajudés a arranjar el nyap de la via.

Múgica li va respondre que, en base als estudis aportats per l’Adif, “s’han complert totes les previsions legalment establertes” i fins i tot li va dir que “actualment s’està executant el projecte d’integració del ferrocarril” a Vilafranca. És evident, doncs, que el Defensor del Poble no va passar per Vilafranca abans d’escriure la carta de resposta, ja que com és públic i notori, ni Foment ha cedit la cobertura a l’Ajuntament per començar-la a urbanitzar, ni l’Ajuntament està disposat a acceptar-la abans no se solucionin els problemes de sorolls i vibracions. En la mateixa carta, Múgica fa esment dels informes en què es basa l’Adif per asseverar que “no trobem que l’Adif estigui actuant irregularment” i, per tant, arxiva el cas.

Amb posterioritat, a mitjan estiu i un altre cop aquest mes de febrer, Doblas ha sol·licitat al Defensor del Poble que reobri l’expedient i ho investigui a fons, aportant com a documentació l’estudi tècnic fet per la Universitat Politècnica de Barcelona, que demostra que els informes en què es basa l’Adif estan mal fets, ja que per exemple, les medicions de sorolls i vibracions no es van fer en els punts més molestos; per exemple, el soroll dels trens en la part descoberta supera en 13 decibels el límit permès per llei. Aquestes dades, els informes de l’Adif les ignoren.