31 d’octubre del 2013

Malgasto de l'Ajuntament de Barcelona en la pitjor crisi en 70 anys, destruiexen el tambor de Glòries, cost 26 milions d'€ . S'ho estolvien i ens baixen impostos, si us plau?
La transformació integral de l'estratègica plaça de les Glòries és el principal des­afiament urbanístic i d'execució d'obra pública que Barcelona, el seu actual ajuntament i els mateixos ciutadans metropolitans tenen al davant. Per raons de tota mena: la seva gestació fa una dècada i la batalla política que malgrat el consens del 2007 encara genera avui, la magnitud i ubicació de l'espai, el seu altíssim trànsit, la necessitat d'allotjar-hi equipaments de quatre barris, el cost milionari o la seva obligada realització a llarg termini, el llunyà 2018. La fase més decisiva i més impactant, l'enderrocament del sempre estrany i qüestionat tambor viari fill del 92, començarà aviat. Serà al febrer, una vegada consumats els treballs complementaris en l'entorn que s'inicien ara, al novembre, l'hora zero del canvi.
Aquests pròxims mesos s'obriran els carrers de Badajoz i Independència, Castillejos, Ali Bei i Llacuna per crear quatre nous eixos viaris seguint la trama de l'Eixample. Amb la seva continuïtat per la Diagonal i Marina, i en el cas de Llacuna amb la seva connexió a la Gran Via, l'ajuntament, segons van explicar ahir els responsables d'obres, espera absorbir part del dens trànsit.

ESPAI CÍVIC / Fins a 154.000 vehicles passen diàriament per les Glòries de dalt (100.000) i les de baix (54.000). Massa per convertir la plaça en l'espai cívic, de convivència, oci i connexió no motoritzada sinó humana que persegueixen els veïns i tots els grups polítics que van subscriure el Compromís per Glòries fa sis anys. El tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives, hi va al·ludir ahir a això.

A partir del 2015, límit del mandat de l'actual equip de Xavier Trias, la construcció d'un tram de túnel ha d'engolir les calçades de la Gran Via sota la plaça. En aquelles dates també s'ha d'urbanitzar i començar a agafar forma l'enorme zona verda i d'ús ciutadà que dissenyaran els arquitectes que guanyin al febrer el concurs obert.

Però com a gran pròleg d'aquest aparent conte de la lletera s'ha d'eliminar del paisatge l'ara aprimat, arran de la supressió de l'aparcament inferior, però igualment ple de vehicles, tambor de formigó. És el que ara vindrà amb una despesa de 26 milions d'euros per a la demolició, cinc més per a les citades obres viàries complementàries i encara cinc més per a les calçades provisionals de la Gran Via pel centre de la plaça, a l'espera del trajecte subterrani definitiu.

L'actuació de la piqueta es farà en dues fases en què s'aniran desplaçant els carrils de circulació, encara que sempre mantenint-ne tres per sentit. L'enderrocament començarà pel vial del costat mar mentre els cotxes de sortida passaran pel del costat muntanya i el trànsit d'entrada a la capital, que ara va per aquí, ja circularà a nivell del terra pels carrils que circumden l'anell. Al mateix temps que es destrueix aquesta primera mitja lluna del pas elevat, així com dos curts trams també circulars de connexió ara fora de servei, es crearà la calçada provisional en superfície de la Gran Via en sentit Besòs.

Aquesta tasca es realitzarà, segons el calendari exposat ahir, entre el 15 de febrer i el 15 de juny del 2014. Coincidint amb l'estiu la piqueta es traslladarà al costat nord per enderrocar el segon i últim tram de l'anell i executar a la vegada l'altra calçada provisional de la Gran Via, la del sentit Llobregat i d'entrada a Barcelona. El trànsit de sortida passarà llavors a la calçada provisional costat mar que ja està acabada, i el d'entrada seguirà en superfície pel nord. Quan a finals de setembre no quedi ni rastre del tambor, els cotxes que arribin a la capital ja ho faran per l'acabat tram muntanya de la Gran Via provisional.

TRANSPORT PÚBLIC / Totes aquestes obres i els seus vaivens no afectaran, segons van afirmar els responsables de Bimsa, la circulació del tramvia pel sud de les Glòries. Mantenir el transport públic de superfície, també el pas dels autobusos, ha estat una prioritat en el disseny del pla, van assegurar. Igualment s'habilitaran, encara que amb canvis segons l'avanç de les obres, passos de vianants equivalents als actuals.

Amb la supressió de la mitjana de la Gran Via i d'altres franges longitudinals es guanyarà l'espai per augmentar d'un a tres (els mateixos que té ara l'anell) els carrils laterals que canalitzaran inicialment tot el trànsit. En l'operació, no obstant, es perd durant uns mesos l'actual carril lateral muntanya. Aquesta disminució i l'acumulació a la mateixa calçada del trànsit que avui ja va per la superfície és un repte del pla. L'ajuntament espera que uns quants milers de conductors surtin de la Gran Via, com s'aconsellarà, abans d'arribar a la plaça, pels nous carrers oberts.