16 de març del 2016

El govern relaxa les condicions als seus propis funcionaris per accedir a l'agència tributària de Catalunya, per desenvolupar la hisenda pròpia

                                          Neus Munté. Foto, ElPunt-Avui.
                                   

Aprova un decret per flexibilitzar la mobilitat interna dels funcionaris i fer més atractius els concursos oberts 

Després que el TC anul·lés l'intent d'agilitar la construcció de la hisenda pròpia amb funcionaris de l'Estat que volguessin fer-hi el salt, el govern ha hagut de buscar altres vies, com ara la formació de personal propi. En aquest context, el Consell Executiu va aprovar ahir el decret de règim de personal que desenvolupa la llei de l'agència tributària de Catalunya, aprovada el 2015, i que pretén propiciar l'ampliació tot facilitant la mobilitat interna dels funcionaris de la Generalitat i flexibilitzant i fent més atractives les condicions d'accés de nou personal.

En concret, d'entrada es donarà potestat a l'òrgan convocant dels processos selectius per fer-ho per la modalitat de concurs d'oposició o per oposició, per facilitar que hi concorri personal interí. A més, se'n descriuran millor les fases i s'incorporarà el concepte de reserva de nota. És a dir, si se supera amb èxit una prova, no caldrà repetir-la en una eventual convocatòria posterior, fet que vol animar nous aspirants que no siguin funcionaris. A més, es facilita la promoció interna permetent que hi concorrin treballadors que no estan en situació de servei actiu en el moment de publicar-se la convocatòria. Per últim, es deroga l'obligatorietat d'haver de sol·licitar el reingrés en els cossos d'origen per poder participar en seleccions de promoció interna, fet que ara ocasionava molts problemes als departaments.

Tal com ja va avançar El Punt Avui, i ahir refermava la consellera de la Presidència, Neus Munté, el decret és previ a la imminent convocatòria de 40 places per al cos tècnic de gestors tributaris per reforçar la hisenda pròpia, amb l'objectiu que l'any vinent pugui recaptar tots els impostos propis i cedits, inclosa la via executiva.
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/950180-el-govern-relaxa-les-condicions-per-accedir-a-la-hisenda-propia.html?cca=1