20 d’abril de 2021

Institucions de govern catalanes: "El llibre dels vuit senyals" de 1415 Compilació del.dret català creat per les institucions catalanes, com per exemple la Generalitat.


 
Malgrat l’intent espanyolista per obviar i desprestigiar l’antiguitat de les nostres institucions, la nostra història certifica tot el contrari. Junt amb altres institucions europees hem estat promotores d’un procés d’emancipació. Prova d’això existeix un manuscrit datat entre el 1415 i 1425 que confirma el naixement oficial i la base jurídica de la Generalitat de Catalunya com a institució política amb independència.
 
Es tracta del Llibre dels vuit senyals, la primera compilació del dret català creat per les institucions catalanes com a resposta al rei Ferran I de la dinastia dels Trastàmara. El 1414 en arribar a la Corona Catalana-aragonesa va donar a entendre que tenia el poder d’eliminar la Generalitat tan sols dictaminant un decret, ja que la considerava com una subtil comissió estamental. En conseqüència, les institucions catalanes a través de la compilació del manuscrit van descriure les normes i juris-diccions aprovades per les Corts Catalanes segons les quals la Diputació del General és considerada una institució estamental separada del poder reial.

El "Llibre dels vuit senyals" confirma que el naixement de la Diputació del General de Catalunya (Generalitat) fou l'any 1359 tot i que els primers indicis de gestió daten de 1289 i 1291. Destacar que documenta la Creu de Sant Jordi com a representació simbòlica de la Generalitat de Catalunya en la que també apareix l’escut de la ciutat de Barcelona.


El manuscrit, que estava mal catalogat, fou localitzat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) per Pere Ripoll, doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra dins del projecte del doctorat industrial de la Generalitat “Legal culture and the Deputation of the General of Catalonia in light of other European exemples”.