20 d’abril del 2021

Institucions de govern catalanes: "El llibre dels vuit senyals" de 1415 Compilació del pdret català creat per les institucions catalanes, la Generalitat.


 
Malgrat l’intent espanyolista per obviar i desprestigiar l’antiguitat de les nostres institucions, la nostra història certifica tot el contrari. Junt amb altres institucions europees hem estat promotores d’un procés d’emancipació. Prova d’això existeix un manuscrit datat entre el 1415 i 1425 que confirma el naixement oficial i la base jurídica de la Generalitat de Catalunya com a institució política amb independència.
 
Es tracta del Llibre dels vuit senyals, la primera compilació del dret català creat per les institucions catalanes com a resposta al rei Ferran I de la dinastia dels Trastàmara. El 1414 en arribar a la Corona Catalana-aragonesa va donar a entendre que tenia el poder d’eliminar la Generalitat tan sols dictaminant un decret, ja que la considerava com una subtil comissió estamental. En conseqüència, les institucions catalanes a través de la compilació del manuscrit van descriure les normes i juris-diccions aprovades per les Corts Catalanes segons les quals la Diputació del General és considerada una institució estamental separada del poder reial.

El "Llibre dels vuit senyals" confirma que el naixement de la Diputació del General de Catalunya (Generalitat) fou l'any 1359 tot i que els primers indicis de gestió daten de 1289 i 1291. Destacar que documenta la Creu de Sant Jordi com a representació simbòlica de la Generalitat de Catalunya en la que també apareix l’escut de la ciutat de Barcelona.


El manuscrit, que estava mal catalogat, fou localitzat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) per Pere Ripoll, doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra dins del projecte del doctorat industrial de la Generalitat “Legal culture and the Deputation of the General of Catalonia in light of other European exemples”.


______

 
La Generalitat o Diputació del General

 

Un 19 de desembre de 1359, a Cervera, s'institucionalitza la Diputació del General de Catalunya com a òrgan permanent encarregat de recaptar el "donatiu" pel rei que pactin les Corts catalanes. Aquests diners es recaptaran pel "dret de bolla" i el "dret d'entrades i sortides", impostos coneguts també com a "generalitats". Des de 1289 s'havia format una comissió que -reunit el "donatiu"- es dissolia.

La institució permanent -amb seu a Barcelona- la formen 3 diputats escollits per cadascun dels braços que participen a Corts: l'eclesiàstic, que per preeminència protocol·lària acaba sent-ne el president, el militar -integrat per la noblesa- i el reial, representant de les viles i ciutats sota domini directe del rei. Des de 1419 els 3 diputats sortints, després de 3 anys d'exercici, escullen llurs successors per cooptació.

En tractar-se d'una institució que comprèn el conjunt del Principat, la Generalitat governa en temps d'interregne i s'erigeix en defensora de les constitucions catalanes enfront a la monarquia, a la que s'arriba a enfrontar obertament durant la Guerra Civil catalana (1462-1472). El 1493 Ferran el Catòlic imposa que l'elecció dels diputats es faci per insaculació per evitar que la institució estigui sempre en les mateixes mans.

En època moderna, la tensió creixent entre la Generalitat i els agents del rei esclata sota la presidència de Pau Claris amb el Corpus de Sang (1640). Arran de la derrota en la Guerra de Successió la Generalitat és abolida per Felip V (1714).

Entre 1874-1875 els carlins restableixen una efímera "Diputació General de Catalunya" que no serà reconeguda. L'abril de 1931, en les dures negociacions amb el govern provisional espanyol posteriors a la declaració de la República Catalana per Francesc Macià, es restaura la Generalitat com a institució d'autogovern per a Catalunya.

En acabar la Guerra Civil espanyola, la Generalitat és abolida per Franco (1939) però es manté a l'exili. Amb el retorn del president Tarradellas és restaurada un segon cop (1977). Des de 1980 -i com s'havia fet en època republicana- els presidents de la Generalitat són escollits pel Parlament de Catalunya després d'unes eleccions.


· · · · ·
Si us agrada el post, compartiu-ho i seguiu l'Esguard Històric
> enllaç al blog: http://esguardhistoric.blogspot.com