12 de maig del 2021

Ramoncin fa memòria que al primer parlament d'Europa es va parlar català, com explicà Pau Casals a l'ONU

 

Veieu el video d'una intervenció seva a un programa de TV:

- la normalitat sense cap agressi-vitat a la convivència diària a Cata-lunya,- en contra del que pregonen els de l'oligarquia de l'altiplà-.

- el català és un idioma molt poderós: va ser a Catalunya i en català a on hi va haver el primer parlament d'Europa; això és el que explicà Pau Casals en rebre el Premi a la Pau a la seu de l'ONU. (Podeu veure aquest parlament clicant aquí: )

https://www.facebook.com/groups/2061555767463789/permalink/2458747174411311/